XHTML i CSS : Dostępne witryny internetowe

XHTML i CSS : Dostępne witryny internetowe

Description

Wykorzystaj nowoczesne technologie, aby Twoje strony WWW stały się bardziej dostępne

Jak przekonwertować witrynę zgodnie z wymaganiami dostępności?
Jak korzystać z technologii XHTML i CSS, aby tworzyć przyjazne dla wszystkich strony WWW?
Jak tworzyć serwisy przeznaczone dla wielu platform?

Nowoczesne technologie zapewniania dostępności koncentrują się na umożliwieniu korzystania z internetu wszystkim ludziom - w jak największym zakresie. Szczególnie istotne jest przystosowanie witryn do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tworzenie takich stron ma istotne znaczenie nie tylko ze względów społecznych, ale także ekonomicznych i prawnych (Amerykanie i Brytyjczycy wprowadzili ustawę antydyskryminacyjną, która nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek posiadania witryn internetowych dostępnych dla wszystkich). Niektórzy twórcy stron WWW obawiają się, że ograniczy to ich kreatywność. Jednak współczesne narzędzia sprawiają, że aplikacje nie tylko nie tracą na atrakcyjności, ale jeszcze powiększa się grupa potencjalnych odbiorców, co może przekładać się na wzrost zysków firmy.

Książka, którą trzymasz w rękach, prezentuje różne zastosowania nowych technologii na konkretnym przykładzie konwersji witryny napisanej w języku HTML na nowoczesną stronę w XHTML, wykorzystującą kaskadowe arkusze stylów o zwiększonej dostępności.

Utworzone w ten sposób strony nie dyskryminują niepełnosprawnych użytkowników, mających trudności z czytaniem małych czcionek lub posługiwaniem się tradycyjnymi urządzeniami sterującymi. Podręcznik ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy korzystali wcześniej z HTML, a teraz chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki tej książce naprawdę szybko nauczysz się pisania kodu w XHTML czy korzystania z CSS przy zarządzaniu układem strony, a także poznasz reguły i wytyczne dotyczące dostępności oraz technologie ją wspomagające.

Transformacja kodu HTML na XHTML
Narzędzia XML i możliwości ich używania
Zastosowanie CSS do definiowania stylu dokumentów
Rodzaje selektorów
Czcionki i właściwości tekstowe
Pseudoelementy tekstowe
Wymiary, kolor i tło
Walidacja arkuszy CSS
Wykorzystanie CSS do zarządzania układem dokumentu
Reguły i wytyczne dotyczące dostępności

Aby Twoje strony były atrakcyjne i dostępne dla wszystkich!


Download XHTML i CSS : Dostępne witryny internetowe (9788324612932).pdf, available at booklive.biz for free.

Details

Author(s)
Jon Duckett
Format
Hardback | 488 pages
Dimensions
170 x 240 x 28mm
Publisher
HELION
Publication City/Country
Gliwice, Poland
Language
Polish
ISBN13
9788324612932

Warning: touch(): Unable to create file /srv/users/booklive/apps/booklive/public/core/../sitemap_datas/auto/isbn_and_title_277.txt because Permission denied in /srv/users/booklive/apps/booklive/public/core/krenabiz.php on line 0